Sponsor ons!

Bijna 3 procent van de Nederlandse kinderen heeft autisme of een aanverwante stoornis (CBS, 2015)

De aanwezigheidsgraad van autisme is hoog. Er is nog veel werk te doen om deze stoornis beter te begrijpen. De Stichting Autisme Research (SAR) is ervan overtuigd dat met investeren in gericht wetenschappelijk onderzoek het verschil zal zijn voor mensen met autisme, zowel nu als voor de toekomstige generaties. Met uw hulp zou SAR baanbrekend wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, dat wereldwijd van grote invloed zal zijn op het begrip voor autisme en op de kwaliteit van de hulpverlening daaromtrent. Specifiek beschouwd streeft SAR een vervolg na op Prof. Simon Baron Cohen’s studie in Eindhoven (2010) waar werd aangetoond dat autistische mensen een sterke belangstelling hebben voor systemen, en dat de ouders van deze autistische jongeren dat ook hebben. Deze vervolg studie diept dit erfelijke verband verder uit en onderzoekt of de aanwezigheid van autisme bij kinderen van werknemers in de STEM-sector (science, technology, engineering, maths) hoger is dan gemiddeld. De regio Brainport leent zich specifiek voor dit onderzoek en kan hierbij de sleutel zijn voor verder begrip voor autisme. We hebben voor sponsoren een aantal sponsorpakketten samengesteld. Om ook voor u als sponsor iets terug te doen geven deze pakketten de mogelijkheid uw bedrijfsnaam en logo op onze site en tijdens het symposium te vermelden. Met het hoofdsponsor pakket heeft u het exclusieve recht op logo vermelding in de zaal en een unieke mogelijkheid van een ontmoeting met Prof. Simon Baron Cohen na afloop. Het sponsoren van dit evenement is een prachtige manier om te laten zien dat uw bedrijf hart heeft voor deze grote maatschappelijke uitdaging.

Stichting Autisme Research heeft een zogenaamde erkenning ANBI-status. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Bij sponsoring ontvangt u van ons een factuur.


Maatschappelijk ondernemen is doen! Neem contact op met
secretariaat@autisme-research.nl