Stichting Autisme Research

19310002-TeamworkDe Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat in principe wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de Universiteit van Cambridge. Ook kan het gaan om onderzoek onder auspiciën van dat centrum.

De SAR is in december 2013 opgericht door vier Nederlanders en verbonden aan een Engelse stichting met datzelfde doel, de Autisme Research Trust.  Cambridge werkt aan een projectenlijst. De SAR streeft er met nadruk naar ook andere universiteiten aan onderzoek te laten deelnemen. De Universiteit van Cambridge stimuleert dat.

Het ARC staat onder leiding van de Engelse hoogleraar prof. Simon Baron-Cohen. Het Autism Research Centre heeft tot doel meer kennis te verkrijgen over oorzaken van autisme. Daarnaast streeft het centrum ernaar te onderzoeken welke interventies het beste zijn om mensen met een stoornis in het autistisch spectrum zo goed mogelijk te ondersteunen.

Autisme is een stoornis die betrekking heeft op gemiddeld een op honderd personen in de wereld. Dat zou in Nederland circa 170.000 mensen betreffen. Samen met hun directe familieleden heeft een groep van een half miljoen Nederlanders dagelijks direct te maken met de effecten van autisme.

De Stichting Autisme Research is ervan overtuigd dat met investeren in een sterke kwaliteit van research het verschil te maken valt voor mensen met autisme nu en voor toekomstige generaties.

De Stichting Autisme Research is ervan overtuigd dat met investeren in een sterke kwaliteit van research het verschil te maken valt voor mensen met autisme nu en voor toekomstige generaties.